27 lutego (czwartek) o godz. 12.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje im.in. podjęcie uchwał w sprawach:

  1. delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  2. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
  5. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.