27 lutego (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.Podczas wspólnego posiedzenia zostaną zaopiniowane uchwały w sprawach:
1. delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
2. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
3. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2033,
5. zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.