W piątek 14 lutego, w Starostwie Powiatowym w Iławie, odbyło się Spotkanie Noworoczne Kombatantów z Powiatu Iławskiego. W tym dniu zabrakło jednej z głównych postaci, organizatora owego spotkania, który tuż przed uroczystością odszedł. Mowa o śp. Karolu Jacuńskim, którego pamięć uczczono minutą ciszy.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich: Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie płk Marcinem Kusem oraz zastępcą –  płk Romualdem Jóźwiakiem; Związku Sybiraków – niestety Członkowie Zarządu Oddziału w Olsztynie z przyczyn technicznych nie dojechali na uroczystość oraz Związku Inwalidów Wojennych RP na czele z Prezesem Oddziału w Iławie  – Eugeniuszem Dębińskim.

Spotkanie rozpoczął Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, który przywitał gości i złożył wszystkim noworoczne życzenia. Był to także moment, w którym wszyscy uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego śp. Karola Jacuńskiego – Prezesa Okręgowego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie.

Głos zabrała obecna podczas uroczystości Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie. Władze Powiatu Iławskiego reprezentował także Marek Polański, wicestarosta.

Obecni byli przedstawiciele lokalnych samorządów: Dawid Kopaczewski – burmistrz Miasta Iława, Michał Młotek – przewodniczący Rady Miasta Iława, Krzysztof Harmaciński – wójt Gminy Iława, Roman Piotrkowski – przewodniczący Rady Gminy Iława; Anna Rabczyńska – Sekretarz Powiatu Iławskiego; Bogusław Wylot – Sekretarz Gminy Iława. Obecny był  hm. Maciej Marciniak – zastępca komendanta Hufca Iława. Uroczystość uświetnił występ chóru „InteGracja” na czele z Leną Pawłowską i instruktorem muzycznym Stanisławem Jarmużewskim.

Jako pierwszy z kombatantów życzenia noworoczne złożył płk Marcin Kus  – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Olsztynie. Wspominał on w ciepłych słowach śp. Karola Jacuńskiego, wymieniał jego zasługi oraz opowiadał jakim był zacnym człowiekiem, świetnym organizatorem, zaangażowanym całym sercem w sprawy kombatanckie. Wspominał także początki działalności związków kombatanckich ogółem, z żalem stwierdzając, że z grona 2 tysięcy osób pozostało ich około 300.

Życzenia złożył także Eugeniusz Dębiński – Prezes Związku Inwalidów Wojennych. Ważnym momentem uroczystości było składanie życzeń urodzinowych najstarszemu kombatantowi z powiatu iławskiego, ppor. Mikołajowi Hermanowi, który w tym roku kończy 101 lat!


123456789101112131415161819202122232425

26

www.powiat-ilawski.pl

(Fot. J. Babecka, M.Rogatty)