17 lutego (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie Dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Iławski.Tematy omawiane podczas spotkania to m.in. :

  1. przygotowanie do naboru na rok szkolny 2020/2021:
  2. a) analiza stanu absolwentów ósmych klas szkół podstawowych,
  3. b) wnioski dyrektorów do planu naboru z określeniem kierunków kształcenia (propozycja),
  4. c) rekrutacja,
  5. omówienie spraw związanych ze składaniem aneksów arkuszy organizacji roku szkolnego.