Część załogi działu usług rynku pracy na czele z kierownik Lucyną Krajewską (w środku)

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie dostosowuje się do nowej sytuacji na rynku pracy oraz zmieniających się oczekiwań pracodawców i osób, które dopiero przygotowują się do podjęcia pierwszego zatrudnienia. Aby ułatwić kontakt z klientami, wydłuża też swój czas pracy. Pomogą znaleźć pracę

Każda osoba, która szuka pracy lub taka, która chciałaby zmienić pracę, może liczyć na wsparcie doradców zawodowych w znalezieniu tzw. „pracy na miarę”. Pracownicy urzędu pomogą w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotują do rozmowy z pracodawcą, ale przede wszystkim pomogą w określeniu predyspozycji zawodowych i zainicjują rozmowę z potencjalnym pracodawcą.

Doradcy zawodowi dostępni są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie przy ulicy 1 Maja 8B w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00. Dodatkowo, aby ułatwić kontakt z osobami już pracującymi, w każdy wtorek uruchomiono dodatkowy dyżur do godziny 17:00.


 Pomogą znaleźć pracownika

Pracownicy urzędu pracy zapraszają też do kontaktu przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie dysponuje bazą pracowników o różnych kwalifikacjach i może przeprowadzić z nimi wstępne rozmowy, określić ich oczekiwania względem przyszłej pracy i poznać potencjał zawodowy.

Dodatkowo, urząd pracy wesprzeć może pracodawcę w budowaniu marki i wizerunku wśród przyszłych pracowników. – Możemy udać się do firmy z wizytą studyjną, na którą zaprosimy uczniów szkół oraz osoby zainteresowane podjęciem pracy – informuje Lucyna Krajewska, kierownik działu rynku pracy.Jeśli tylko będzie taka wola ze strony pracodawcy, zorganizujemy promocję zawodów i stanowisk na terenie firmy lub w naszej siedzibie. Doświadczenie pokazuje, że takie działania przynoszą efekty – dodaje.

Pracownicy urzędu pracy mogą też pośredniczyć w promocji oferty firmy w okolicznych urzędach pracy i własnych narzędziach komunikacji. Duży nacisk kładziony będzie na aktywność w mediach społecznościowych i wykorzystanie potencjału nowych mediów.


 Współpraca ze szkołami daje efekty

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie chce też pomóc uczniom szkół ponadpodstawowych w odpowiedzialnym i świadomym zaplanowaniu własnej kariery zawodowej. W tym celu zaprasza pełnoletnich uczniów na konsultacje rozwoju zawodowego. Każda osoba, która stoi przed wyborem kierunku dalszego kształcenia, chce poznać swoje preferencje zawodowe, kończy edukację i myśli już o podjęciu zatrudnienia lub potrzebuje pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, może zgłosić się do urzędu pracy – również po lekcjach, we wtorki do godziny 17:00.

Dodatkowo, do połowy stycznia 2020 r.  w Inkubatorze Technologicznym w Iławie, który działa w strukturach urzędu pracy, organizowane są zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie dowiedzieć się mogą, jakie zawody preferowane będą w przyszłości. W styczniu pojawi się propozycja nowego tematu zajęć. Przy inkubatorze funkcjonuje też Młodzieżowa Akademia Profesjonalistów, gdzie uczniowie uczą się programowania oraz medycznego języka angielskiego. O szczegółach przeczytać można na stronach: www.inkubator.ilawa.pl 

Informacje o wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie publikowane są na stronach internetowych pod adresem www.pup.ilawa.pl oraz w mediach społecznościowych.


Źródło:  Powiatowy Urząd Pracy w Iławie