W piątek 6 marca 2020 r., w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Początek godz. 10:00.Przewidywany porządek dzienny obrad Komisji:

           Otwarcie posiedzenia.

  1. Zaopiniowanie pracy Policji na podstawie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Iławie z działalności Policji i informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa za 2019 rok.
  2. Zaopiniowanie pracy Państwowej Straży Pożarnej i KSRG na podstawie sprawozdania Komendanta Powiatowego PSP w Iławie o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej oraz występowaniu innych zagrożeń w 2019 roku.
  3. Zaopiniowanie pracy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskiego na podstawie informacji Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dotyczącej działań statutowych oraz realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.
  4. Zaopiniowanie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu iławskiego za 2019 rok.
  5. Zaopiniowanie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącej oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2019 rok.
  6. Dyskusja – wnioski.
  7. Zakończenie.