We wtorek 25 lutego o godz. 13:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy,
  2. zaopiniowanie wydatków poniesionych na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w roku 2019,
  3. zaopiniowanie projektu budżetu na zadania aktywizujące powiatowy rynek pracy
    w 2020 roku,
  4. zaopiniowanie propozycji programu specjalnego dla osób bezrobotnych na 2020 rok,
  5. bieżąca informacja w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie powiatu,
  6. przedstawienie informacji dotyczącej wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w roku 2019.