Na zdjęciu uczestnicy ubiegłorocznego spotkania, m.in. najstarszy kombatant Mikołaj Herman (pierwszy z lewej strony)

W piątek 14 lutego, w Starostwie Powiatowym w Iławie, odbędzie się Noworoczne Spotkanie Kombatantów. Początek uroczystości godz. 11:00.O godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie
się tradycyjne  Noworoczne Spotkanie Kombatantów. W spotkaniu udział wezmą członkowie lokalnych związków kombatanckich tj.: Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Polskie Dzieci Wojny”. Na spotkanie zaproszeni zostali również przedstawiciele związków kombatanckich na szczeblu wojewódzkim oraz lokalne władze samorządowe.


Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)