Dziś, 17 lutego br. Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski bierze udział w konferencji organizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, przy współpracy m.in. ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Miast Polskich poświęconą m.in. orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 w sprawie odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.W agendzie przewiduje się m.in. wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego jako wnioskodawcy do Trybunału Konstytucyjnego, prezentację Prezydenta Grudziądza nt. kondycji miejskiej lecznicy jako studium przypadku, które wiąże się z orzeczeniem, jak również dyskusję z udziałem przedstawicieli nauki prawa oraz korporacji samorządowych, dla których istotne jest ww. orzeczenie.
Konferencja odbywa się w Warszawie w gmachu Senatu RP.

foto: pixabay.com