W ostatnim czasie w Wydziałach Komunikacji w całej Polsce są długie kolejki osób chcących zarejestrować pojazd, zgłosić jego sprzedaż czy też zawiadomić o zmianach dokonanych w pojeździe. Podobnie jest w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie. Jest to spowodowane zmianą przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie od 01.01.2020 r. Wydział Komunikacji urzędu wyszedł naprzeciw klientom i wydłużył godziny przyjmowania wniosków i zamówień rejestracji pojazdów (poniedziałek: 7:30 – 15:30 oraz wtorek – piątek: 7:30 – 14:30).  Zmiany funkcjonują od stycznia 2020 r.Zmiana ww. przepisów dotyczy wprowadzenia sankcji za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu już zarejestrowanego w Polsce lub niezarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE. Obowiązek dokonania takiego zgłoszenia w terminie 30 dni ciąży na właścicielu pojazdu. Od początku 2020 r. za niedokonanie zgłoszenia wprowadzono kary administracyjne w wysokości od 200 do 1000 zł. Zgodnie z nowym przepisem do nałożenia kary zobligowany został starosta.

Zgodnie z zasadą niedziałania prawa wstecz kary będą nakładane tylko na tych, którzy nie zgłosili nabycia (zbycia), które powinno być dokonane w 2020 r., co oznacza, że nie dotyczą transakcji dokonanych do końca 2019 r.

W Wydziale Komunikacji urzędu do obsługi interesantów przeznaczonych jest 5 okienek. Wszystkie one są czynne przy pełnej obsadzie pracowników. Jeżeli w którymś z okienek nie jest prowadzona obsługa to wyłącznie w sytuacji nieobecności urzędnika. W okienkach jednakowo przyjmowane są wszystkie sprawy z zakresu zadań wydziału, bez ich kategoryzacji.

Biletomat codziennie wydaje 60 numerów do spraw związanych z rejestracją, wyrejestrowania pojazdu (stałego, np. po demontażu) oraz do czynności związanych ze zgłoszeniem zmian w pojeździe – oznaczone symbolem A. Ilość ta określona jest przez możliwości załatwiania tej kategorii spraw przez pracowników. Zdarzają się dni gdy, z różnych powodów, po załatwieniu wszystkich zarejestrowanych w biletomacie spraw pozostaje jeszcze trochę czasu – wówczas oczywiście klienci są obsługiwani. Sytuacje te jednak nie występują zawsze i nie są możliwe do przewidzenia.

Bez ograniczeń i priorytetowo (poza kolejnością spraw dot. rejestracji) załatwiane są sprawy – oznaczone symbolem B – związane z odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego, zgłoszeniem zbycia pojazdu w przypadku jego sprzedaży oraz uzyskanie informacji. Załatwienie tych spraw w większości ma charakter czysto techniczny i zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku rejestracji pojazdu. Ponadto w przypadku odbioru stałego dowodu rejestracyjnego jest to dokończenie postępowania, a załatwiana osoba już wcześniej poświęciła czas przy składaniu wniosku o rejestrację.

W Wydziale Komunikacji można załatwić każdą inną sprawę (niezwiązaną z rejestracją pojazdu), w godzinach pracy urzędu.

PRZYPOMINAMY!

Godziny pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie:

PONIEDZIAŁEK: 7:15 – 16:00
WTOREK-PIĄTEK: 7:15 – 15:15

Natomiast przyjmowanie wniosków i zawiadomień w zakresie rejestracji pojazdów:

PONIEDZIAŁEK: 7:30 – 15:30
WTOREK – PIĄTEK: 7:30 – 14:30

WAŻNE!
Informujemy o możliwości korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca, która służy do składania dokumentów dotyczących spraw związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów. Adres skrzynki: www.esp.pwpw.pl.
Ponadto przypominamy, że działa strona rządowa pod adresem: www.gov.pl, gdzie także można zgłosić nabycie pojazdu, czy też sprawdzić historie swojego pojazdu.
Starostwo Powiatowe w Iławie zachęca także Klientów urzędu do korzystania z Elektronicznej skrzynki podawczej pod internetowym adresem https://epuap.gov.pl o adresie skrytki: /of7i114cgi/SkrytkaESP, umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych – zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114 t.j.) oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2011.206.1216 ze zm.).