13 stycznia br. o godz. 12.00 w sali numer 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Literaturze „W świecie nordyckich Bogów”. Uczestnicy będą wykazywać się w nim znajomością powieści Ricka Riordana „Magnus Chase i Bogowie Asgardu. Miecz Lata”.


Celem Konkursu jest:
1) rozbudzanie pasji czytania oraz szacunku do książek,
2) popularyzacja czytania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu,
3) pogłębianie humanistycznych zainteresowań wśród młodzieży i osób dorosłych,
4) motywowanie do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy,
5) promowanie osiągnięć, czerpanie satysfakcji z odniesionych sukcesów
6) integracja bibliotek publicznych ze środowiskiem lokalnym,
7) utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsca otwartego dla każdego czytelnika.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu iławskiego. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Iławie przy współudziale Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iławie i innych bibliotek publicznych
z terenu Powiatu Iławskiego.