Ponad 23 tysiące 14-tygodniowych indyków rzeźnych w Rąbitach, w gmina Zalewo (powiat iławski) zostanie poddanych eutanazji z powodu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu. Wojewoda wydał dziś, tj. 28 stycznia, zarządzenie określające obszary zagrożone wirusem w powiecie iławskim.Zostały wyznaczone  obszary zagrożone, gdzie zostaną powzięte szczególne środki ostrożności, a których zasięg ogłosił w drodze rozporządzenia wojewoda.

W powiecie iławskim jest to obszar Gminy Zalewo: Bajdy, Barty, Bądki, Bednarzówka, Boreczno, Brzeziniak, Bukowiec, Dajny, Dobrzyki, Duba, Gajdy, Girgajny, Gubławki, Huta Wielka, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Jaśkowo, Jerzwałd, Jezierce, Karpowo, Kiemiany, Likszany, Matyty, Mazanki, Mozgowo, Nowe Chmielówko, Polajny, Pozorty, Półwieś, Rucewo, Sadławki, Skitławki, Śliwa, Tarpno, Urowo, Wielowieś, Wieprz, Witoszewo, Zalewo.

Szczegółowy komunikat wojewody:


Źródło: morag.wm.pl/www.powiat-ilawski.pl

Fot. Pixabay.com