Drogie Pacjentki! Powiatowy Szpital w Iławie przystąpił do pilotażowego programu: „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym-Dieta Mamy”. Udział w programie jest bezpłatny dla pacjentek.Program został ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia i ma na celu wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek ciężarnych i młodych mam.

Sposób realizacji założonych celów odbywa się głównie poprzez zapewnienie pacjentkom Oddziału Ginekologiczno – Położniczego:

  • 5 posiłków dziennie o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru ciąży albo okresu karmienia piersią,
  • posiłków przygotowanych ze świeżych, wysokiej jakości produktów,
  • udziału w posiłkach każdej grupy żywności (warzywa, owoce, nabiał, produkty zbożowe, mięso, itd.) zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia,
  • konsultacji dietetycznych,
  • poradnictwa i edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia.

Od pacjentki biorącej udział w Programie wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w Programie. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją Programu.

Z Programu będą mogły skorzystać wyłącznie te pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

Podczas hospitalizacji w oddziale, pacjentki będą mogły kontaktować się z dietetykiem, który przeprowadzi konsultację dietetyczną, omówi i wyjaśni najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących, odpowie na pytania.


Spotkania z dietetykiem odbywać się będą we wtorki i czwartki, w godz. od 9:00 do 12:00. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej pacjentka będzie mogła zgłosić położnej lub skontaktować się bezpośrednio z dietetykiem pod nr tel.: (89) 644 98 11.


Dodatkowo przez 2 miesiące po wyjściu ze szpitala, pacjentki będą mogły kontaktować z naszym dietetykiem drogą mailową pod adresem: konsultacjadietetyczna@szpital.ilawa.pl.

Pacjentki biorące udział w Programie będą miały również możliwość zgłaszania uwag dotyczących serwowanych posiłków – bezpośrednio do dietetyka oraz do personelu medycznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

W dniu wypisu ze szpitala każda z pacjentek otrzyma także do wypełnienia anonimową ankietę, dotyczącą jakości serwowanych w ramach Programu posiłków, która następnie zostanie przekazana dietetykowi.

Dodatkowe informacje na temat prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym znajdują się również na stronie:

Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl.

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) można również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl/.


Źródło: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Fot. Archiwum szpitala