Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020, będące w kompetencji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/ofeta.docx


Uchwała Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/Uchwała-ogł.-konkursu-21-styczeń-2020.pdf


Załącznik do Uchwały:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/załącznik-do-uchwały-styczeń-2020.pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2020/01/klauzula-1.pdf


Fot. pixabay.com