Uchwała Nr 151/654/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Załącznik do uchwały Nr 151/654/17 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 14 marca 2017

wzór oferty – plik pdf (wzór oferty w wersji edytowalnej dostepny na stronie BIP Powiatu Iławskiego)