We wtorek 14 stycznia o godz. 10.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. informacja Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie ze zbycia aktywów trwałych za rok 2019,
  2. sprawozdanie rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z PFRON środków za IV kwartał 2019 r.,
  3. zaopiniowanie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.,
  4. analiza poniesionych w 2019 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.