W czwartek 23 stycznia, o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. O godzinie 12:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie rozpocznie się natomiast  XIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek posiedzenia Rady Społecznej Szpitala przewiduje m. in. podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
 2. zaopiniowania sprawozdania ze zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za 2019 rok.

  O godz. 12.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. przyjęcie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,
 2. informację Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie dot. zbycia aktywów trwałych za rok 2019
 3. sprawozdanie za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat iławski,
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
 5. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Iławskiego
  w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Iławskiego
  w Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok.