W czwartek 5 grudnia odbędą się VIII Mikołajkowe Zawody w Pływaniu o randze wojewódzkiej szkół  i ośrodków  szkolno – wychowawczych na miejskiej pływalni w Iławie. Organizatorami zawodów jest Starosta Powiatu Iławskiego, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie oraz Uczniowski Klub Sportowy „ARKA”.W zawodach, które rozpoczną się o godz. 9:30 wezmą udział cztery ośrodki:

 1. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Olsztynie
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Elblągu
 4. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie.

Organizatorami zawodów są Starosta Powiatu Iławskiego, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie,Uczniowski Klub Sportowy „ARKA”.

Współorganizatorami zawodów są:  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Centrum Turystyczno – Rekreacyjne w Iławie, Stowarzyszenie Szkoła Pływania „ORKA” Iława.

Serdecznie zapraszamy na zawody wszystkie osoby które chcą kibicować w sportowych zmaganiach naszych i innych zawodników.REGULAMIN VIII MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH

 1. Cel zawodów:

– doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży

– propagowanie pływania jako formy spędzania wolnego czasu

– skierowanie zainteresowania młodzieży na sport i kulturę fizyczną 

 1. Dane techniczne pływalni:

– długość: 25m

– ilość torów: 3

– temperatura wody 28 o C 

 1. Termin i miejsce zawodów:

– Zawody odbędą się dnia 05.12.2019r (w czwartek) w godzinach: 930 – 1200 na basenie w Iławie.

 1. Uczestnictwo:

Uczestnikiem zawodów mogą być uczniowie szkół i ośrodków szkolno – wychowawczych

Proszę o podanie dat urodzenia  (ROCZNIK) WAŻNE!!! .

4a. Kategorie:

 • szkoły podstawowe 25metrów bez przyboru lub z przyborem (makaron, deska)
 • szkoły branżowe (ZSZ) 25metrów bez przyboru lub z przyborem (makaron, deska)
 • grupy edukacyjno terapeutyczne 25metrów bez przyboru lub z przyborem (makaron, deska)
 • Szkoły – 4 x 25m st. Dowolnym (1 uczeń z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym +

3 uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim).

4b. Każda drużyna posiada swojego opiekuna/opiekunów. Opiekunem może być nauczyciel danej szkoły.

UWAGA!!!

Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka

w zawodach oraz oświadczenie rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział

w Zawodach Pływackich ( wzór zgody i oświadczenia w załączniku nr 1).

W przypadku sztafet oświadczenia i zgodę rodziców musi posiadać opiekun grupy oraz dodatkowo wypełnić załącznik nr 2 !

OSOBY BEZ OŚWIADCZEŃ NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZAWODÓW!!! 

 1. Zgłoszenia do zawodów – do 29.11.2019r!!!
 2. Nagrody:

–  nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika zawodów pływackich

 1. Postanowienia końcowe:

–  W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator zawodów.

– Opiekun drużyny odpowiada za pobrane klucze do szafek zawodników oraz porządek w szatniach, z których korzystają jego podopieczni,

Opiekuje się swoimi zawodnikami na basenie w czasie trwania zawodów.

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udziela: Arkadiusz Michalski 600 891 672.

                                                                               

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW!!

 


www.powiat-ilawski.pl (Fot.pixabay.com)