Wspólnie ze Starostą Powiatu Iławskiego Bartoszem Bielawskim i wicestarostą Markiem Polańskim kwiaty złożyli także przedstawiciele miasta Iława – wiceburmistrz Dorota Kamińska, Michał Młotek, przewodniczący Rady Miasta Iława oraz Gminy Iława – wójt Krzysztof Harmaciński

Władze Samorządu Powiatu Iławskiego w związku z dzisiejszą, 38. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego,  złożyły kwiaty przy tablicy poświęconej ludziom „Solidarności”, która znajduje się na murze Zakładu Karnego w Iławie. Iławskie więzienie było miejscem strategicznym stanu wojennego, gdyż przebywali tu „walczący o Polskę wolną i sprawiedliwą internowani” – cytat z pamiątkowej tablicy, która została umieszczona na murze więzienia w 2006 roku, w 25-rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Znajdował się tu ośrodek odosobnienia dla internowanych w ZK Iława, który funkcjonował od 13 grudnia 1981 r. do 28 czerwca 1982 roku. Internowanych było tu ponad 400. Iławskie więzienie miało opinię jednego z najcięższych w kraju. Powstał nawet film dokumentalny o tych wydarzeniach pt. „Krwawa Iława”, w reżyserii Jolanty Wierzbickiej, której syn w stanie wojennym również przebywał w iławskim więzieniu. zk 2

zk 3

tablica zkwww.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Fot. infoilawa (tablica)