W środę 4 grudnia  o godz. 11:00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Zarząd podczas posiedzenie podejmie uchwały w sprawach:

  1. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenie wynagrodzenia za pracę w komisji,
  2. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat iławski.