W piątek, 6 grudnia br., już po raz siódmy w Zespole Szkół w Lubawie odbył się Festyn Zawodoznawczy pod niezmiennym, ale jakże trafnym hasłem „Przejdź na zawodowstwo”. Współorganizatorem imprezy był Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Festyn zorganizowano z myślą o uczniach ósmych klas lokalnych oraz okolicznych szkół podstawowych, a jego głównym celem było przedstawienie kształcenia zawodowego jako szansy na odnalezienie się na rynku pracy.


Wśród zaproszonych gości byli m. in. : Wicestarosta Powiatu Iławskiego P. Marek Polański, Radni Powiatu Iławskiego P. Eugeniusz Dembek i P. Marian Golder, Starsi Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie P. Bożena Kruszewska i P. Renata Perlińska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego P. Renata Motylińska, Wójt Gminy Lubawa P. Tomasz Ewertowski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie P. Antoni Górski, Kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego P. Anna Zajączkowska, a także Starszy Cechu P. Krzysztof Ornowski. Wszystkich przybyłych gości, pracodawców, przedstawicieli zakładów pracy, ósmoklasistów i ich opiekunów przywitała Dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie P. Anna Empel.
W czasie Festynu uczniowie mogli odwiedzić stoiska wielu pracodawców, zapoznać się z przygotowaną przez nich ofertą, poznać specyfikę oraz wymagania związane m. in. z zawodem stolarza, elektryka, fryzjerki czy sprzedawcy. Pracodawcy chętnie udzielali odpowiedzi młodym ludziom oraz dzielili się swoim doświadczeniem.
Uczniowie mogli także wziąć udział w wielu konkursach: fotograficznym pt. „Proces tworzenia w pracy rzemieślnika” przygotowanym przez lubawski Cech, internetowym firmy IKEA Industry, znajomości nazw narzędzi stolarskich firmy ORISTO czy elektrycznym i malarskim zorganizowanych przez Zespół Szkół. Dzieła stworzone w trakcie ostatniej konkurencji zostały zlicytowane, a pieniądze przekazano na cel charytatywny. Wszyscy uczestnicy konkursów świetnie się bawili, a nagrody wywołały uśmiechy na ich twarzach. Dodatkową atrakcją dla uczniów była możliwość obejrzenia specjalistycznego podnośnika koszowego – sprzętu firmy ENERGA-OPERATOR S.A.
W przerwach między zadaniami konkursowymi uczestnicy Festynu mogli posłuchać piosenek oraz obejrzeć występ kabaretowy w wykonaniu uczniów ZS. Funkcjonowanie szkoły przybliżyły również filmy prezentujące pozalekcyjne aktywności młodzieży – projekt językowy ERASMUS+, Etapowy Bieg Maratoński, Lekcję Lubawa czy Kółko Techniczne.
Goście mogli również skosztować potraw przygotowanych przez uczniów kształcących się w Zespole Szkół w zawodzie kucharza. Swój udział w imprezie miał też gość wyjątkowy, święty Mikołaj, który akurat tego dnia zawitał w mury lubawskiej szkoły, by rozdawać wszystkim słodkie upominki.
Dyrekcja Zespołu Szkół w Lubawie oraz nauczyciele Komisji ds. Promocji Szkoły dziękują wszystkim przybyłym na VII Festyn Zawodoznawczy i zapraszają uczniów zainteresowanych zdobyciem wymarzonego zawodu już we wrześniu 2020 roku.

Tekst: Anna Zawadzka – Komisja ds. Promocji Szkoły

Zdjęcia: archiwum Zespołu Szkół w Lubawie