W poniedziałek, 16 grudnia br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia powstania Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu iławskiego. Spotkanie otworzyli Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz Komendant Społecznej Straży Rybackiej Jacek Czychewicz, witając licznie przybyłych gości, w tym strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz radnych powiatowych.


Dwudziestoletnią historię działalności straży przybliżył uczestnikom naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie Mateusz Szauer. Społeczna Straż Rybacka została utworzona 25 listopada 1999 r. na mocy uchwały Rady Powiatu Iławskiego Nr XIV/110/99 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Wnioskodawcami utworzenia straży były dwa okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego: w Olsztynie i Elblągu. Strażnicy zajmują się przede wszystkim czynnościami kontrolno – prewencyjnymi w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie. Terenem działania straży są wody śródlądowe położone na terenie powiatu iławskiego. Starostwo Powiatowe w Iławie od 20 lat wspiera działalność Społecznej Straży Rybackiej poprzez zaopatrywanie strażników w legitymacje oraz odznaki identyfikacyjne, zakup umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego i wyposażenia technicznego. W ciągu ostatnich 20 lat zakupiono m. in. przewodniki, kamizelki, czapki, lampy halogenowe z ładowarkami i bateriami, umundurowanie oraz łódź wraz z silnikiem oraz przyczepą podłodziową, których zakup został dofinansowany w 2015 r. kwotą 15 000 zł.
Podczas spotkania komendant Jacek Czychewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w latach 2015-2019. Następnie Starosta Bartosz Bielawski oraz Wicestarosta Marek Polański wręczyli strażnikom okolicznościowe podziękowania za szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz ochrony wód powiatu iławskiego oraz propagowanie idei ochrony środowiska. Na ręce komendanta przekazano również wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt: noktowizor oraz dwie lornetki optyczne, zakupione przez Powiat Iławski do realizacji zadań z zakresu ochrony wód. Starosta podkreślał, że zależy mu na dalszej dobrej współpracy i obiecał wsparcie dla działań Społecznej Straży Rybackiej w kolejnych latach.
Komendant Jacek Czychewicz również wręczył specjalne podziękowania za współpracę: Staroście Powiatu Iławskiego Bartoszowi Bielawskiemu, Wicestaroście Markowi Polańskiemu, Radzie Powiatu Iławskiego, Członkowi Zarządu Powiatu Iławskiego Marianowi Golderowi, radnemu Eugeniuszowi Dembkowi, naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Mateuszowi Szauerowi, emerytowanemu naczelnikowi Włodzimierzowi Harmacińskiemu, byłemu radnemu powiatowemu Zbigniewowi Rychlikowi oraz wszystkim strażnikom. Pośmiertnie uhonorowany również został pierwszy komendant Społecznej Straży Rybackiej Zbigniew Kopczyński.
Z kolei dwa tygodnie wcześniej, 2 grudnia w Starostwie Powiatowym w Iławie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Społecznej Straży Rybackiej, Gospodarstwa Rybackiego w Iławie oraz przedstawicieli lokalnego środowiska wędkarskiego. Obecni byli: Jacek Czychewicz, komendant Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu iławskiego, Dawid Tarasiewicz, dyrektor spółki Gospodarstwo Rybackie IŁAWA sp. z o. o., Damian Semkiw, ichtiolog w spółce Gospodarstwo Rybackie IŁAWA Sp. z o.o., Tomasz Radziwilski, prezes Stowarzyszenia Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior, Robert Kossek, zastępca prezesa Stowarzyszenia Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior, Stefan Hałun, strażnik Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu iławskiego oraz Krzysztof Burzyński – wędkarz. W spotkaniu uczestniczył również Marek Polański, wicestarosta Powiatu Iławskiego oraz Mateusz Szauer, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dyskutowano na tematy związane z działalnością Gospodarstwa Rybackiego, rolą Społecznej Straży Rybackiej oraz na temat innych zagadnień związanych z rybołówstwem, wędkarstwem i szeroko pojętą ochroną wód. Rozmowa przebiegała w przyjaznej atmosferze, pełnej zrozumienia i otwartości. Wspólnie podkreślono potrzebę organizacji tego typu spotkań z częstotliwością zależną od potrzeb. Wicestarosta Powiatu Iławskiego zaproponował użyczenie sali konferencyjnej na kolejne spotkania, taką samą deklarację złożył także nowy dyrektor spółki Gospodarstwo Rybackie IŁAWA sp. z o. o., oferując pomieszczenie w siedzibie spółki. Spotkanie stanowiło dobry prognostyk do współpracy ww. środowisk na rzecz lokalnej społeczności.