Kilkudziesięciu nauczycieli  języków obcych ze szkół Powiatu Iławskiego miało niezwykłą okazję uczestniczyć w wykładzie dr.  hab. Jacka Pyżalskiego. Temat dotyczył trudnych sytuacji w klasie i relacji nauczyciel-uczeń. Można było wysłuchać wielu cennych rad i uwag oraz dostrzec detale, które pomogą stworzyć relację z nawet najtrudniejszym uczniem.Jacek Pyżalski przyjechał do Iławy na zaproszenie Łukasza Rumińskiego, nauczyciela języka angielskiego z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, w  ramach współpracy Programu English Teaching, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I m.in. programowi  English Teaching poświecono wiele uwagi i zachęcono nauczycieli do aktywności. Od września 2019 roku w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku  w Iławie realizowany jest projekt „Zapytaj Amerykanina”. Inicjatorem, opiekunem i realizatorem projektu jest właśnie Łukasz Rumiński, który od 5 lat jest jednocześnie Ambasadorem English Teaching (to grupa nauczycieli-liderów, którzy szczególnie zaznaczyli w nim swoją obecność; realizowali ciekawe, innowacyjne projekty).

Kluczem do sukcesu jest stworzenie relacji z uczniem

W  ramach współpracy Programu English Teaching, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności udało się zaprosić do Iławy dr. hab. jacka Pyżalskiego. Niezwykle ciekawy wykład wygłoszony był w atmosferze luźnej rozmowy z grupą, bazował na realnych przykładach z życia, których gość Portu miał bardzo dużo. Zwrócił uwagę na fakt, że najważniejszą sprawą w  kontakcie uczeń – nauczyciel nie jest wcale liczba ukończonych kursów przez pedagoga,  działanie według procedur i schematów tylko stworzenie relacji z uczniem. Udowodnił on, że nawet z najtrudniejszym uczniem, grupą uczniów czy też całą klasą można dojść do porozumienia, stosując odpowiedni klucz i metody. Kardynalnym błędem jest stosowanie jednego klucza przed długi czas, kiedy jest jasne, że on nie działa – tzw. zasada pęku kluczy. Zwrócił także uwagę na detale, które tworzą całość tej relacji. Uczulił nauczycieli na nie i pokazał, że brak wrażliwości na tym polu, stawianie się nad uczniem i udowadnianie mu, że przegra w „starciu” z nauczycielem, daje opłakane skutki w obie strony i jest droga donikąd. Podsumowując, według Jacka Pyżalskiego, umiejętność stworzenia relacji z uczniem jest sztuką nadrzędną  i najbardziej pożądaną, jest drogą do sukcesu dla ucznia i dla nauczyciela.

Kim jest dr hab. Jacek Pyżalski?

Dr hab. Jacek Pyżalski to postać nietuzinkowa. Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Jest on autorem wielu publikacji. Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. – „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

Marek Borkowski

Marek Borkowski, przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego był obecny podczas wykładu dr. hab. Jacka Pyżalskiego (na zdjęciu z prawej strony), podziękował gościowi za przybycie i wręczył drobny upominek w imieniu władz Powiatu Iławskiego

www.powiat-ilawski.pl (M.Rogatty)

Fot. M.Rogatty


Lukasz

Łukasz Rumiński opowiedział o swoim rocznym pobycie w Chinach, gdzie był nauczycielem

nauczyciele 1Nauczyciele z uwagą wysłuchali wykładu

wyklad 2

pyz 2