Do 10 stycznia przyjmowane są wnioski na stypendia artystyczne przyznawane przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej. Mogą się o nie ubiegać mieszkańcy Powiatu Iławskiego, ale ci którzy w terminie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia.Stypendia artystyczne przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, mieszkającym lub uczącym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą dofinansowania jest wspieranie rozwoju twórczego osób uzdolnionych artystycznie, które w terminie składania wniosku nie ukończyły 35 roku życia (w szczególnie uzasadnionym przypadku stypendium może być przyznane osobie, która ukończyła 35 rok życia).

Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami oraz twórczość ludowa.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć polega na:
1.    wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu, publikacji, itp.;
2.     podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendiów są:
1)     atrakcyjność i oryginalność przedsięwzięcia, bądź indywidualnego planu rozwoju artystycznego w przypadku ucznia lub studenta;
2)     dorobek związany z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub ochroną zabytków;
3)     cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację projektu stypendialnego np. dodatkowa edukacja artystyczna lub studia specjalistyczne.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE


Źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Fot. pixabay.com