Tylko 10 dni potrwa nabór szkół podstawowych do projektu „Szkoła dla Innowatora”. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


„Szkoła dla Innowatora” to projekt, w którym udział weźmie tylko 20 publicznych szkół podstawowych z terenu Polski. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty. Działaniami objęte będą klasy VII szkół podstawowych.
Szkoły, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa dla nauczycieli, doposażenia pracowni, wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, możliwości organizacji spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm.
O zakwalifikowaniu szkoły do projektu zadecyduje motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w działaniach i wprowadzenia zmian w swojej szkole.
Więcej informacji o projekcie uzyskać można na stronie internetowej: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl
źródło: www.inkubator.ilawa.pl

zdjęcie: www.pixabay.com