Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie w najbliższych kilku tygodniach zamierza przystąpić do programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”. Program dedykowany jest wszystkim podmiotom leczniczym zainteresowanym objęciem specjalnym programem żywieniowym pacjentek ciężarnych.W ramach programu Powiatowy Szpital w Iławie zapewni kobietom w ciąży i w okresie poporodowym:

  • pięć posiłków dziennie przygotowanych specjalnie dla nich, sporządzanych na podstawie zaleceń zatwierdzonych przez Instytut Żywności i Żywienia,
  • konsultacje dietetyczne,
  • poradnictwo i edukację dotyczącą prawidłowego żywienia.

Podczas hospitalizacji Szpital umożliwi kobietom kontakt z dietetykiem, który przeprowadzi wywiad żywieniowy, omówi i wyjaśni najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących, przekaże informacje  o możliwości uzyskania porad dietetycznych w okresie poszpitalnym  w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia. Dietetyk odpowie także na pytania kobiet przesłane drogą elektroniczną na adres email: konsultacjadietetyczna@szpital.ilawa.pl  w okresie 2 miesięcy po porodzie.

Szczegółowe informacje o terminie realizacji programu zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Szpitala w Iławie oraz facebooku Szpitala niezwłocznie po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Fot. pixabay.com