W czwartek 12 grudnia, o godz. 8:00, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Proponowany porządek obrad zakłada m. in.:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.
  2. Przyjęcie planu pracy Rady na 2020 r.

Fot. pixabay.com