19 grudnia (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.


Porządek posiedzenia przewiduje m. in. podjęcie uchwał w sprawach:
1. zmiany planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
w Iławie na 2019 r.,
2. zaopiniowania planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na 2020 r.,
3. zaopiniowania planu finansowego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie na 2020 r.