Zaplanowane porządki obrad komisji w tym tygodniu – terminy oraz omawiane tematy.


10.12.2019 r. (wtorek) – Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 10 grudnia o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:
1. przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok,
2. przygotowanie planu Kontroli Komisji na 2020 rok.

11.12.2019r. (środa) – Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa odbędzie się o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:
1. stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za II półrocze 2019 roku,
2. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
3. przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok,
4. przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok.

12.12.2019r. (czwartek) – Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędzie się o godz. 12.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:
1. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
2. przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok,
3. przygotowanie planu Kontroli Komisji na 2020 rok.