W tym tygodniu odbędą się dwa posiedzenia komisji Rady Powiatu Iławskiego. Sprawdź kiedy i jakie zaplanowano tematy.


W środę 18 grudnia, o godz. 13.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:
1. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz,
3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kisielice realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Kisielice,
4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zalewo realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Zalewo,
5. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
6. przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok,
7. sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019.

Natomiast 19 grudnia (czwartek) O godz. 10.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:
1. zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego,
2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli,
3. zaopiniowanie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2032,
4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,
5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie powiatu iławskiego na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków,
6. przyjęcie planu pracy Komisja na 2020 rok,
7. sprawozdanie z prac komisji za rok 2019.