Na zaproszenie Samorządu Powiatu Iławskiego do Iławy przyjechała delegacja z Ukrainy, z miasta Kopyczyńce, które leży w obwodzie tarnopolskim Ukrainy  w rejonie husiatyńskim nad rzeką Niczława. Wizyta odbywała się w dniach 12-14 grudnia i  sfinalizowana została podpisaniem umowy o współpracy z Gminą Kisielice.Ale zanim doszło do podpisania umowy goście odwiedzili kilka ważnych jednostek powiatowych oraz miejskich w Kisielicach, m.in. szpital, Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie, Parafię Grekokatolicką p.w. Jana Apostoła w Iławie, Dom dla Dzieci w Kisielicach, Zespół Szkół w Kisielicach, żłobek, dom seniora i szkołę w Goryniu. Stronę ukraińską reprezentowali: Nataliia  Syhil,  Yaroslav Matsiievskyi oraz  Andrii Fyk.

Pierwszego dnia wizyty, tj, w czwartek 12 grudnia, goście odwiedzili Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie – oprowadzał ich zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Jerzy Kruszewski oraz Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Wieczorem byli gośćmi parafii grekokatolickiej w Iławie, gdzie przyjął ich ks. Protojerej Jarosław Gościński z małżonką Elżbietą Gościńską.

Natomiast w piątek 13 grudnia, w obecności władz Starostwa Powiatowego w Iławie, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kisielicach, podpisana została umowa ze stroną ukraińską. Tym samym Gmina Kisielice pozyskała pierwszego partnera z zagranicy.

– Tego dnia goście odwiedzili kilka miejsc w Gminie Kisielice, m.in. żłobek i klub seniora, ciepłownię miejską, szkołę w Goryniu i budowaną tam halę sportową, oglądali infrastrukturę gminną, zabytki oraz nowo wyasfaltowane drogi – mówi Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic. –  Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, a na koniec strona ukraińska zaprosiła nas do siebie.

Na swoim profilu facebookowym burmistrz Rafał Ryszczuk wyjaśnił, czym jest według niego współpraca partnerska?

–  Jest to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspólnych interesów i zacieśniania więzów przyjaźni i wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami różnych krajów – czytamy na fb burmistrza.  – Współpraca partnerska to oddolna forma wyrażania jedności i tożsamości europejskiej. To najbardziej widoczna forma współpracy tysięcy miast, gmin i miasteczek dumnie podkreślających fakt prowadzenia kontaktów z zagranicznymi partnerami.
Takie partnerstwo przynosi wiele korzyści dla społeczności lokalnej i gminy. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń. Tego rodzaju działanie także pomaga naszej młodzieży lepiej zrozumieć czym jest wielokulturowa Europa promująca wzajemne zrozumienie na gruncie historii, kultury, sztuki, sportu i w wielu innych sferach relacji międzynarodowych.


www.powiat-ilawski.pl

Fot. Joanna Babecka, Magdalena Rogatty

 

 

Fot. Joanna Babecka, Magdalena Rogatty