We wtorek  19 listopada w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. Tego samego dnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie, zaprasza na spotkanie dyskusyjne z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Radomno PLH280035.We wtorek 19 listopada, o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. sprawozdanie z wydatkowania środków powiatu iławskiego przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w roku 2019,
  2. przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielom,
  3. analiza wydatków poniesionych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu za okres trzech kwartałów 2019 r. realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Również we wtorek 19 listopada, o godz. 11.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się, organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie przy współpracy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Iławie, spotkanie dyskusyjne
z udziałem zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie obszaru Natura 2000 Ostoja Radomno PLH280035.

W programie spotkania przewiduje się omówienie następujących zagadnień:

  1. informacje o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony;
  2. wyjaśnienie roli i zasad udziału społeczeństwa w procesie planistycznym;
  3. przeprowadzenie dyskusji odnośnie celowości planowania ochrony.