Dziś, tj. w czwartek 7 listopada, w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się spotkanie dyskusyjne poświęcone opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Karaś. Tego samego dnia, ale w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, wicestarosta Marek Polański, uczestniczyć będzie w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.O godz. 10.00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie spotkanie dyskusyjne poświęconym opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Karaś PLH280003.

W programie spotkania przewiduje się omówienie następujących zagadnień:

  1. informacje o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony;
  2. wyjaśnienie roli i zasad udziału społeczeństwa w procesie planistycznym;
  3. przeprowadzenie dyskusji odnośnie celowości planowania ochrony.

O godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Porządek posiedzenia przewiduje m. in.:

  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023,
  2. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020,
  3. omówienie treści umów dotacyjnych.

Fot. pixabay.com