Starostwo Powiatowe w Iławie publikuje treść Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.Program Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, jest podstawowym dokumentem regulującym współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym, który daje możliwość rozwoju faktycznej współpracy. Został uchwalony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TREŚĆ PROGRAMU W PONIŻSZYM LINKU:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/11/program-współpracy-na-2020.pdf

TREŚĆ STOSOWNEJ UCHWAŁY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/11/Uchwała.pdf


Fot. pixabay.com