Projekt Warmińsko-Mazurska Karta Seniora jest jednym z działań wpisujących się w Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”. Ideą realizacji projektu Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora jest m.in. zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych, socjalnych, turystyczno-rekreacyjnych oraz innych dedykowanych im usług i produktów przez partnerów projektu. Przy jego wdrażaniu zakłada się współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie tymi, które zrzeszają osoby starsze, a także z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami, innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Jego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty – na atrakcyjnych zasadach, usług i produktów.

Komórką organizacyjną koordynującą wdrażanie projektu jest Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do pobrania:
Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora
Uchwała zarządu – W-M Karty Seniora
Formularz opisu oferty
Oświadczenie posiadacza W-MKS
Wniosek o wydanie Karty Seniora

 

Ideą realizacji projektu Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora, tak jak wspomnieliśmy na początku,  jest m.in. zwiększenie dostępu do usług kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych, socjalnych, turystyczno-rekreacyjnych oraz innych dedykowanych im usług i produktów przez partnerów projektu. 

Instytucja, podmiot gospodarczy zainteresowani przystąpieniem do realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora:

1) przesyłają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn) wypełniony „formularz opisu oferty” (do pobrania ze strony www.warmia.mazury.pl, zakładka: Polityka społeczna – Warmińsko-Mazurska Karta Seniora), w którym opisują oferowaną przez siebie ofertę dla Seniorów ważną przy okazaniu Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora;
2) zawierają porozumienie o współpracy przy realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i otrzymują Certyfikat realizacji projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora;
3) realizują ofertę wskazaną w pkt 1 w czasie przez siebie określonym. Projekt i Partnerzy projektu promowani są przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kontakt w sprawie projektu Warmińsko-Mazurska Karta Seniora:
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
Adres do korespondencji: ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn
Adres siedziby: Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 3, 6, 7
Ewa Sapka-Pawliczak – tel. 89 512 58 77, 693 300 997
Joanna Glezman – tel. 724 777 741
E-mail: op@warmia.mazury.pl, e.sapka@warmia.mazury.pl

Do pobrania:
Lista partnerów: usługi-zniżki – 7 listopada 2019
Samorządy – partnerzy WMKS
Jak zostać Partnerem Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora
Wzór porozumienia o współpracy

LISTA PARTNERÓW: 

Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gmina Miejska Górowo Iławeckie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Mazurski Park Krajobrazowy

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Gór Dylewskich

Welski Park Krajobrazowy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Pałac i Folwark Galiny

Hotel Krasicki**** History &SPA, Centrum KonferencyjnoWypoczynkowe „ZAMEK” Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim

Body Perfect Fitness Wellness & SPA

Gym City w Bartoszycach

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gołogóra”

ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. Lublin


Fot. pixabay.com