W czwartek 28 listopada,  w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, obradować będzie Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i  Bezpieczeństwa. Początek obrad godz. 12.00.  Tematem posiedzenia będzie  zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2020 rok w zakresie spraw dotyczących właściwości komisji.