Już w styczniu 2020 roku  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpocznie kolejny nabór chętnych na bezzwrotne dotacje. Kto może z nich skorzystać? Każdy, kto chce działać w sektorze ekonomii społecznej. Wiesz czym jest wspomniana ekonomia społeczna? Coś tam słyszałeś, ale nie do końca rozumiesz? Nie przejmuj się, zaraz wszystko stanie się jasne.Biznes, jaki jest każdy widzi. Musi być sprzedaż i oczywiście zysk materialny. Tak w dużym uproszczeniu działa rynek. Przedsiębiorstwa społeczne funkcjonują w takich samych realiach. Co je wyróżnia? To, że obok zysku ważny jest także człowiek, bo ekonomia społeczna pozwala wrócić na rynek pracy. Przede wszystkim, ale nie tylko. W ekonomii społecznej można spełniać siebie, a także realizować pomysły na społeczny biznes. Czyli jest to połączenie zysku materialnego z przyjemnością pracy, którą lubimy lub o której marzyliśmy. Może to być m.in. agencja marketingowa, usługi fotograficzne czy wyroby rękodzielnicze. Brzmi to może dość idealistycznie, ale uwierz, że jest to możliwe! Z pewnością słyszałeś o działaniach różnych organizacji pozarządowych lokalnych i ogólnokrajowych. Wiesz, że każda z nich ma swoją misję i realizuje ją poprzez organizację ważnych społecznie przedsięwzięć. Takie działania są właśnie przez nas poszukiwane i wspierane. Dla osób, które w taki sposób chcą się realizować proponujemy m.in.: szkolenia, wsparcie doradców, psychologa, prawnika, księgowego oraz bezzwrotne dotacje.

Będąc przy narzędziach czas na szczegóły. Powiat iławski jest terenem działania Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej (w skrócie OWIES) prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga. Wiem, wiem. Do Elbląga trochę daleko, dlatego w Iławie działa Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (przy ul. Wiejskiej 2d, pok. 105, tel. 510 093 779). Tam można spotkać się z osobą, która krok po kroku wprowadzi w temat. Do takiego spotkania warto się przygotować. Dlaczego? A to dlatego, że wsparcie finansowe mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje, a także osoby fizyczne i prawne zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.


Punktem wyjścia w tym wszystkim jest pomysł na biznes, czyli taką działalność, która będzie opłacalna, a firma utrzyma się na rynku. Cały czas pamiętamy o ludziach, których planujemy zatrudnić. Mogą to być na przykład: matki, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy; osoby
z niepełnosprawnościami lub inne, które pozostają poza rynkiem pracy. Przedsiębiorstwa społeczne sprawdzają się w wielu obszarach działalności, m.in. w gastronomii, usługach opiekuńczych, wyrobach rękodzielniczych, a także w usługach związanych z szeroko pojętym sprzątaniem (przykłady znajdziesz również na www.targes.pl). Twój pomysł może dotyczyć zupełnie innej branży. I już. Tyle ode mnie, reszta w Twoich rękach!


Warto podkreślić, że ekonomia społeczna to nie tylko dotacje na rozwój, to przede wszystkim namacalne korzyści. Jakie? Ludzie, którzy wracają na rynek pracy i rozwój lokalnej gospodarki. Co więcej, gmina czy miasto mogą inicjować powstanie przedsiębiorstw społecznych. Zainteresowany? Nabór chętnych na bezzwrotne dotacje już we wrześniu. Po więcej szczegółów zadzwoń do Infopunktu OWIES (55 236 27 16) lub przyjdź.


loga

O projekcie

Celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego, ostródzkiego.

Działania OWIES kierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych. Ośrodek stawia na wsparcie, tworzenie
i wzmacnianie potencjału wymienionych jednostek za pomocą trzech zasadniczych elementów
tj.: wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
i tworzenia nowych miejsc pracy będących narzędziem reintegracji społecznej i zawodowej.

Działania projektowe podzielone są na trzy zadania: Centrum Ekonomii Społecznej, Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej oraz Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej.

Centrum Ekonomii Społecznej

 • Informacja – prowadzimy punkt informacyjny, biblioteczkę Ekonomii Społecznej, wysyłamy newsletter, tworzymy pismo Pozarządowiec i materiały filmowe promujące ekonomię społeczną. Organizujemy konferencje, targi ES, warsztaty i spotkania. Obsługujemy portal produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej TARGES.
 • Animacja specjalistyczna – wspieramy funkcjonowanie Zespołów ds. ES we wprowadzaniu rozwiązań ukierunkowanych na rozwój ES, np. zlecania zadań i usług społecznych, stosowania klauzul społecznych.
 • Doradztwo i usługi specjalistyczne – świadczymy usługi doradcze z zakresu prawa, księgowości, marketingu, promocji, rozwoju zawodowego oraz wsparcie interpersonalne, mentorskie i coachingowe.
 • Doradztwo biznesowe – wspieramy istniejące przedsiębiorstwa społeczne w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do udziału w konkursie na wsparcie finansowe.
 • Edukacja – organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, wizyty studyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

 • Animacja – współpracujemy z lokalnymi podmiotami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej i tworzenie miejsc pracy w sektorze ES, diagnozujemy potencjał grup
  i społeczności, a wybrane wspieramy by doprowadzić do wspólnej realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój ES.
 • Doradztwo kluczowe – nasi doradcy koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych będących w procesie ekonomizacji.
 • Wsparcie lokalowo-sprzętowe – udostępniamy sprzęt (komputer, urządzenia wielofunkcyjne, telefon) oraz szafki do przechowywania dokumentacji/materiałów wspieranych podmiotów ekonomii społecznej.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej

 • Ocena potencjału grup inicjatywnych – nasi eksperci diagnozują potencjał grup inicjatywnych, oceniając je w zakresie zawodowym, psychologicznym, biznesowym i prawnym.
 • Dotacje – udzielamy wsparcia finansowego na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie do 24 tys. zł na każde miejsce pracy.
 • Wsparcie pomostowe – udzielamy wsparcia finansowego w wysokości 1500 – 2000 zł na każde miejsce pracy w okresie do jednego roku.
 • Wsparcie opiekuna biznesowego – przedsiębiorstwo społeczne, które otrzymało dotację, zostaje objęte wsparciem opiekuna biznesowego, który skupia się na rozwoju podmiotu, jego usług, działań marketingowych i promocyjnych.

www.owies.org.pl


O Stowarzyszeniu

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Pasjonaci z natury i eksperci w zawodzie – w jednym miejscu i czasie spotkaliśmy się jako zespół, by działać dla wspólnych idei, kreując społeczeństwo obywatelskie. Odkrywamy i łączymy potencjały drzemiące w ludziach, wyzwalamy ich twórczą energię. Budujemy więzi i relacje, tworzymy przestrzeń do współpracy. Podejmujemy wyzwania, przecieramy szlaki, dzielimy się swoimi doświadczeniami. Naszą pasją jest rozwój społeczny. 

Czym się zajmujemy:

 • dbamy o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionu
 • wspieramy aktywność obywatelską i wolontariat
 • wspieramy przedsiębiorczość, ekonomię społeczną i społeczną odpowiedzialność biznesu
 • wspieramy rozwój partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu
 • uczestniczymy w kreowaniu polityk publicznych
 • badamy sferę społeczną
 • wspieramy inicjatywy społeczne w obszarach pożytku publicznego.

www.eswip.pl


owies-ulotka-2019