Informujemy o przyznaniu środków finansowych podmiotom, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Fot. pixabay.com                                                                 TREŚĆ INFORMACJI:

inf.

INFORMACJA