Ruszył wojewódzki konkurs pt. „Aktywny Senior”. Zgłoszenia do niego przyjmowane są do piątku 15 listopada 2019 roku.Ideą konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków). Opisy powinny ujmować działania na rzecz swoich społeczności,  w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.

Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat może zgłosić się osobiście.

Organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołaną przez marszałka województwa.Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail j.osipiak@federacjafosa.pl

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy


Źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

Fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie