We wtorek 29 października, o godz. 13.00, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. przedstawienie Sprawozdań Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Iławskiego w 2018 roku,
  2. zaopiniowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020 za lata 2017-2018,
  3. informacja dotycząca stanu trzody chlewnej i bydła w Powiecie Iławskim,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Iławskiego,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.