We wtorek 22 października, w sali  nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się Zarząd Powiatu Iławskiego. Początek godz. 11:00. Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. informacja dotycząca oceny sezonu turystycznego w powiecie iławskim za 2019 r.,
  2. informacja dotycząca stanu trzody chlewnej i bydła w powiecie iławskim,
  3. zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu w sprawach:
    1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027,
    2. zmiany uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2019 rok,
    3. zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację społeczna i zawodową.