W środę 30 października w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się Zarząd Powiatu Iławskiego oraz posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W środę 30.10, o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. Tematem posiedzenia będzie kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 roku.

 O godz. 12.00 natomiast, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia omówione zostaną wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektora Biura Audytu i Kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz w zakładach opieki zdrowotnej, dla których  powiat jest organem założycielskim lub prowadzącym za II półrocze 2018 r.