W środę 23 października, w Starostwie Powiatowym w Iławie, odbędą się posiedzenia dwóch komisji: Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. O godz. 10.00  w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Porządek obrad Komisji przewiduje m.in.:

  1. zaopiniowanie projektu budżetu powiatu w części dotyczącej porządku publicznego
    i bezpieczeństwa,
  2. informację podsumowującą działania służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w okresie wakacyjnym na terenie powiatu iławskiego.

 O godz. 12:00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się natomiast posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
    w Rodzinie na lata 2016-2020 Bezpieczna Rodzina” za rok 2018,
  2. realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym wydatkowanie środków za trzy kwartały 2019 roku,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie.