W czwartek 31 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz XI sesja Rady Powiatu Iławskiego.W sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

 1. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2032,
 2. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.

 

Natomiast o godz. 12.00 odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. przedstawienie Sprawozdań Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Iławskiego w 2018 roku,
 2. przyjęcie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020 za lata 2017-2018,
 3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 4. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019,
 5. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2020 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu iławskiego,
 6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2020 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym,
 7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie,
 8. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku,
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2032,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok,