W poniedziałek  7 października, w sali nr  1 Starostwa Powiatowego w Iławie, o godz. 11 odbędzie się spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Iławski.Tematy spotkania:

  1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – zmiana rozporządzenia.
  2. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej.
  3. Sprawy bieżące.

Natomiast w kolejny poniedziałek 14 października, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego nauczyciele zostaną uhonorowani nagrodami Starosty Powiatu Iławskiego.