W środę 9 października, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, o godz. 11.00, odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. Jednym z tematów będzie analiza rozwoju budownictwa za pierwsze półrocze 2019 roku.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m. in.:

  1. analiza rozwoju budownictwa na terenie powiatu  za I półrocze w 2019 r.,
  2. sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w powiecie iławskim pt. „Bezpieczna Rodzina”  – za rok 2018, 
  3. realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym wydatkowanie środków za trzy kwartały 2019 roku,
  4. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie za rok 2018.