Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie informuje, że spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, mogą skorzystać z możliwości dofinansowania inwestycji zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do ich mieszkań. Wnioski można składać do 30 listopada!Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że w dniu 26.09.2019 r.  Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A w 2019 r.

Co to oznacza w praktyce?

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Mogą je uzyskać gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe  zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne. Uchwała PEFRON informuje, że dofinansowanie wynieść może do 165.000,00 zł na jeden projekt, dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Informujemy również, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów dotyczących inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w ramach obszaru A, przyjmowane są w Oddziale PFRON w Olsztynie (Adres: ul. Mickiewicza 21/23; 10-508 Olsztyn), od 1 października do dnia 30 listopada 2019 r.

Wzory wniosków oraz procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Treść uchwały nr 59/2019 Zarządu PFRON z dnia 26 września 2019 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A w 2019 r.

  1. Kierunek działania:

Obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów obszaru A programu w 2019 r.:

Obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.


www.powiat-ilawski.pl

Fot. pixabay.com