Zarząd Powiatu Iławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku. SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYCH LINKACH.UCHWAŁA [AKTUALNE]:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/10/Uchwala-zmieniająca-ogloszenie-konkursu-ofert-z-NPP-na-2020-r.-.pdf

OGŁOSZENIE KONKURSU – Załącznik do uchwały nr 61/250/19 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 18 października 2019 r. [AKTUALNE]:

2. Zmienione Ogloszenie konkursu z NPP na 2020 r.


WZÓR OFERTY:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2019/10/3.-Wzór-oferty-.docx

OGŁOSZENIE KONKURSU:

2. Ogloszenie konkursu z NPP na 2020 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

4. Klauzula informacyjna