Nagrodę z rąk wicestarosty Marka Polańskiego przyjmuje Wiesława Duda – nauczyciel w  Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

W poniedziałek 14 października w Starostwie Powiatowym w Iławie uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty.Spotkanie było okazją do podziękowania nauczycielom ze szkół i placówek Powiatu Iławskiego za cały trud wychowania i nauczania, za wiarę w uczniów – za ogrom pracy na rzecz młodego człowieka. Uroczystość uświetnił występ zespołu Canticorum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, pod kierunkiem Stanisława Kożuchowskiego.

Nagroda Starosty Iławskiego otrzymali:

 1. Ewa Stalmirska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
  I. Kosmowskiej w Suszu
 2. Wiesława Duda – nauczyciel w  Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych
  w Iławie
 3. Joanna Wiesława Cieszewska – psycholog w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
 4. Artur Miśkiewicz – wicedyrektor, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie
 5. Waldemar Nehring – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie
 6. Rafał Zakrzewski – nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
 7. Józef Guzowski – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół
  Konstytucji 3 Maja w Iławie
 8. Zbigniew Elminowski – nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Lubawie
 9. Beata Lenartowicz – dyrektor Zespołu Placówek Szkolno –Wychowawczych
  w Iławie
 10. Elżbieta Gościńska – dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.

Fot. Aleksandra Łużyńska, Magdalena Rogatty (powiat-ilawski.pl)