Gratulacje przyjmuje Maja Janczarek z Zespołu Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu, która zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych

Eliminacje powiatowe 44. Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej  im. Marii Zientary-Malewskiej już za nami. W konkursie uczestniczyło 10 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.Liczyła się sugestywność wypowiedzi, odpowiedni dobór tekstu do tematyki konkursu, wieku i osobowości, jasność formułowania myśli, płynność i poprawność wyrażania się oraz barwność języka. A wszystko to w wyznaczonym limicie czasowym.

Zmagania uczniów oceniało jury, w składzie: Grażyna Piękos – dyrektor GOK Laseczno, Anna Tatarek – emerytowany nauczyciel  ZSO im. S. Żeromskiego w Iławie, Aniela Florkiewicz – z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej – Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Małgorzata Lewko – z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych  w Iławie.

Uczniowie szkół podstawowych na zaprezentowanie wybranego tekstu mieli 5 minut natomiast ze szkół ponadpodstawowych 10 minut. Teksty musiały jednak dotyczyć wyznaczonych obszarów tematycznych – historii regionu, zabytków z nim związanych, ale także wewnętrznych przeżyć. W konkursie pojawia się pt. „Legenda o Ząbrowie”, Legenda Pojezierza Iławskiego „O młynarzu i diable”, „Lecznicze źródełko w siemiańskim lesie”, „Życie codzienne w dawnych czasach”, „Spotkanie z kłobukiem” itp.

– Sam fakt, że uczestniczycie dziś w konkursie i reprezentujecie swoją szkołę jest już dużym sukcesem – mówiła Renata Motylińska, naczelnik wydziału Edukacji Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. Natomiast gospodarz konkursu, Wicestarosta Powiatu Iławskiego  Marek Polański, życzył wszystkim uczniom szczęścia.


Wyniki w poszczególnych kategoriach:

SZKOŁY PODSTAWOWE kl. I – III

I miejsce – Łukasz Bielicki  (Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie)


SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV – VI

I miejsce – Jakub Skolmowski (Szkoła Podstawowa w Lasecznie)

II miejsce – Wiktoria Olszewska (Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich)

III miejsce – Anna Iwaniuk (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Iławie)


SZKOŁY PODSTAWOWE kl. VII – VIII

I miejsce – Błażej Szulowski (Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Konopnickiej w Iławie)

II miejsce – Martyna Zielińska (Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach)

III miejsce – Kornelia Kotłowska (Szkoła Podstawowa w Piotrkowie)


SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce – Maja Janczarek (Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu)

II miejsce – Bartosz Skolmowski (Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie)

III miejsce – Wiktoria Łożyńska (Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie).


Finał wojewódzki odbędzie się 24 października br. (czwartek) na Zamku Biskupów Warmińskich
w Lidzbarku Warmińskim.

W finale wojewódzkim powiat iławski będą reprezentować uczniowie, którzy zajęli:

– I miejsce w kategorii szkoły podstawowe kl. I – III i szkoły podstawowe kl. IV – VI

– I i II miejsce w kategorii szkoły podstawowe kl. VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe.

 

wszyscy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników konkursu (eliminacji powiatowych)Fot. Magdalena Rogatty